Zwemschool Vogel

Jan van Gentstraat 115, Badhoevedorp

we gaan weer open

9 mei 2020

Beste ouder/verzorger,

Fijn dat er alweer zoveel kinderen ingeboekt staan voor zwemles. Binnen 24 uur was de agenda vrijwel volgeboekt. Totaal boven verwachting.

We kunnen op dit moment minder mensen ontvangen en kunnen daarom maar 2/3 van de lessen open zetten. Zolang de scholen nog beperkt open gaan kunnen wij nog wat uitbreiden onder schooltijd. We doen ons best zo veel mogelijk plekken te creëren.

Om te mogen starten met zwemles moeten we aan het protocol van de Zwembadbranche voldoen.

Daarom hebben wij een groot aantal wijzigingen moeten doorvoeren. In het protocol staat onder andere dat alleen in noodzakelijke gevallen ouders aanwezig mogen zijn in de zwemzaal. Bekijk per niveau of dit voor u geldt. Wij helpen u op weg.

DE ZWEMLES
De lesgevers moeten de 1,5 meter waarborgen tegenover alle klanten, dus ook de kinderen. Dit heeft gevolgen voor de zwemles:

Wachtlijst: kinderen die zich in hebben geschreven in oktober/november verwachten wij medio juni van de wachtlijst te halen. De komende maand moeten wij ook wennen aan de nieuwe situatie. De wachtlijst is dus 10 weken langer dan 5 maanden op dit moment.

Op weg naar zwemles: bij deze kinderen vinden we nabijheid nog te belangrijk. Daarom roepen we deze lessen een halt toe. Is uw kind ondertussen 4 jaar geworden, stuur dan een mail en vraag of het niveau kan worden omgezet naar de beginnerslessen. Kinderen die voor het eerst op zwemles komen en nog geen zwemervaring hebben verzoeken wij nog een maand te wachten met boeken.

Beginners: beginners kunnen alleen starten met zwemles als ze zelfstandig in het water op bandjes durven te drijven en voort te bewegen. Wij kunnen geen nabijheid bieden. Het zou goed kunnen dat uw kind vanaf de kant les krijgt. Dan moet u eerst zelf oefenen voordat u lessen kunt boeken. Alle andere beginners kunnen starten met zwemles, ook die met minder dan 10 lessen. Kinderen die voor het eerst op zwemles komen en nog geen zwemervaring hebben verzoeken wij nog een maand te wachten met boeken. Bij de beginners achten wij het noodzakelijk dat er een ouder in de zwemzaal aanwezig is.

Dolfijn: kinderen met een dolfijndiploma kunnen starten met zwemles. We hopen genoeg plekken te kunnen realiseren. Bij de dolfijnen achten wij het noodzakelijk dat er een ouder in de zwemzaal aanwezig is.

A, B, C lessen: kinderen die oefenen voor het A, B en C diploma kunnen starten met zwemles. We hopen genoeg plekken te kunnen realiseren. Kom de eerste week niet met kleding. Bij C lessen om de week kleding mee, dus niet meer elke week. Bij de ABC-lessen achten wij het NIET noodzakelijk dat er een ouder in de zwemzaal aanwezig is. Deze ouders komen binnen, kleden hun kind om en wachten in de fitnessruimte. Buiten wachten kan natuurlijk ook. Na circa 20 minuten dient u naar de wachtruimte te gaan. Als de les is afgelopen loopt u via de gang naar de reguliere kleedkamers om uw kind op te halen. Bespreek van tevoren goed met uw kind of dit de jongens- of meisjeskleedkamer is.

Proef- en afzwemmen: de kinderen die op dit moment een proefzwembrief hebben kunnen het proefzwemmen al boeken voor zondag 17 mei. Zondag 24 mei is afzwemmen. Daarna is er om de week proefzwemmen en afzwemmen op zondag. De kinderen die voldoen aan de eisen krijgen dit mondeling in de les te horen en ontvangen daarna een mail. We beginnen met selecteren vanaf maandag 18 mei. Dit is een nieuwe methode en we moeten ervaren hoe dit gaat. Ook bij het proef- en afzwemmen geldt dat er 1 ouder per kind aanwezig mag zijn.

APK les: op dit moment is er meer vraag dan aanbod en zijn de APK-kinderen zwemveilig genoeg. We roepen deze lessen een halt toe. Wel hopen alle lesgevers dit binnenkort weer te kunnen geven. Als we dit weer aanbieden sturen wij een mail.

DE ROUTE

  • We hebben een andere ingang dan uitgang. De deur bij de wachtruimte wordt de ingang en de hoofdingang wordt alleen gebruikt als uitgang. De wachtruimte wordt bij binnenkomst de omkleedruimte voor de beginners en dolfijnen. De fitnessruimte wordt bij binnenkomst de omkleedruimte voor ABC-lessen. Na de zwemles maken we gebruik van de omkleedruimtes bij de douches. Op de website www.zwemmenleren.nl vindt u de routekaart en een video. Bekijk en lees deze goed.
  • Kinderen dienen zoveel mogelijk omgekleed aan te komen en mogen niet eerder dan 10 minuten voor de les in de wachtruimte en fitnessruimte aanwezig zijn. Zij mogen vergezeld worden door 1 ouder/verzorger. Er kunnen geen extra broertjes of zusjes mee of deze moeten buiten blijven. Ook zegt het protocol de toiletgang zoveel mogelijk te beperken in het zwembad, dus het liefst thuis. Na elke toiletgang dient u zelf het toilet voor een volgende klant schoon te maken. Wij hebben een schoonmaakspray en toiletbril-cleaner in het toilet. U kunt dit ook voor én na het toiletbezoek doen. Uiteraard maken ook wij tussendoor regelmatig schoon.
  • Kijk goed naar de zwemlestijden waarop uw kind les heeft. Is een kind per ongeluk verkeerd, dan kan het niet meedoen.
  • Alle kleding en schoenen dienen in een grote tas meegenomen te worden door de ouder, er kan niks achterblijven in de kleedkamers. Blauwe schoentjes zijn aanwezig. U kunt natuurlijk ook eigen, schone badslippers meenemen.
  • De deur naar de zwemzaal wordt open gedaan door de lesgever en deze begeleidt u met de route naar de zwemles.
  • Kurkjes en bandjes worden door de ouders omgedaan. Als wij in de les willen wisselen van drijfmiddelen verwijzen we naar de ouder. Onthoud dus goed welke drijfmiddelen uw kind heeft. Na afloop kunt u de bandjes en kurkjes dan weer af doen en opruimen.
  • Douchen voor en na de zwemles is niet toegestaan, het advies van het RIVM is om thuis te douchen.
  • U kunt uzelf verdelen over beide kleedkamers.
  • Via de voormalige ingang kunt u het gebouw weer verlaten.

 

GEZONDHEID
Alle bezoekers (ouder, verzorger en kind) en personeelsleden dienen zich aan de gezondheidsrichtlijnen van het RIVM te houden. Dat betekent: thuisblijven bij (milde) verkoudheidsklachten, koorts, hoesten en benauwdheid. Als een gezinslid koorts heeft of benauwd is blijft het hele gezin thuis.

Het protocol waaraan de zwemschool moeten voldoen is hier te lezen: https://water-vrij.nl/organisaties/?ref=zbb

Eindelijk kunnen de duikringen weer opgedoken worden en de spetterende bommetjes weer worden gemaakt. Tot snel bij de zwemlessen!

Vriendelijke groeten,
Lotte en team