Zwemschool Vogel

Jan van Gentstraat 115, Badhoevedorp

Corona

Coronamaatregelen maart 2021

Een belangrijke nieuwe maatregel is dat de ouder/verzorger helaas buiten moet wachten tijdens de zwemlessen en niet meer kan meekijken. Ik besef me dat dit een grote verandering is en ik ga ervan uit dat er genoeg vertrouwen is in mijn team. Ik denk wel dat het goed is om uw kind hierop voor te bereiden.

Een andere belangrijke nieuwe maatregel is dat kinderen met milde klachten al niet meer naar de zwemles mogen (tenzij negatief getest). Lessen die om deze reden moeten worden afgezegd, kunnen helaas niet worden ingehaald. U heeft wel de mogelijkheid om zelf vervanging te regelen met een kind dat op hetzelfde niveau zwemt. Om dit goed en veilig te kunnen verwerken is het nodig dat u ons hiervoor tijdig per mail over informeert. Dit in verband met het eventueel mee moeten werken aan bron- en contactonderzoek.


 Zwemmen in coronatijd bij Zwemschool Vogel.

 • Kom gezond.  
  Zwemschool Vogel houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM. Blijf thuis bij milde gezondheidsklachten, zoals hoesten en verkoudheid. Dit geldt voor ouder/verzorger en kind. Bij een negatieve testuitslag mag een kind met milde gezondheidsklachten naar zwemles komen.
  Bij koorts en/of benauwdheid van 1 van de gezinsleden is het hele gezin niet welkom. 

 • Kledingadvies
  Om het aan- en uitkleden soepel te laten verlopen en het verblijf in de omkleedruimtes zo kort mogelijk te houden, adviseren wij u om uw kind makkelijke kleding aan te doen. Denk bijvoorbeeld aan onesie, badjas, slippers, instappers e.d.

 • Looproute
  De ingang is aan de zijkant van het gebouw. De (verplichte) looproute is in het gebouw aangegeven met routestickers. Het is niet toegestaan om tegen de looproute in te gaan, dit brengt onnodige risico’s met zich mee. Bekijk het routefilmpje. 

 • Toegang ouder/ verzorger
  De ouder/verzorger mag alleen het gebouw betreden bij het aan- en uitkleden. Ouder en kind gaan aan de zijkant van het gebouw naar binnen en wassen bij binnenkomst direct de handen. Vervolgens kiezen ze een stoel waar omgekleed kan worden. Eventuele drijfmiddelen worden omgedaan. De wachtruimte is voorlopig omkleedruimte.
  Kom maximaal 10 minuten van tevoren het gebouw binnen om het besmettingsrisico zo klein mogelijk te houden.

 • Mondkapje
  Een mondkapje is bij Zwemschool Vogel verplicht voor bezoekers vanaf 13 jaar.

 • Buiten wachten tijdens zwemles
  Het kind wacht (eventueel met ouder, verzorger) op de omkleedplek tot de lesgever het kind komt halen. Het kind gaat met de lesgever mee de zwemzaal in. Ouders/ verzorgers verlaten het gebouw via de gang en wachten buiten tot de zwemles is afgelopen. De zwemtas met kleding wordt meegenomen door de ouder/ verzorger of het kind. 

 • De zwemles
  De kinderen gaan lekker zwemmen. Er hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden tussen de kinderen onderling en de lesgever. Echter zal er in de les wel op toegezien worden dat er niet onnodig dicht bij elkaar verbleven wordt. 

 • Kinderen ophalen na de zwemles
  Vlak voor het einde van de zwemles mogen de ouders/verzorgers naar de kleedkamer gaan om hun kind te helpen met omkleden. Als een kind zich zelfstandig kan omkleden, heeft dit de voorkeur. Een van de lesgevers begeleidt de kinderen na afloop van de zwemles veilig tot aan de kleedkamer. Trek in de kleedruimte ook jas en schoenen aan. Douchen en haren föhnen is niet toegestaan.

 • Protocol
  Als zwemschool houden wij ons aan het protocol verantwoord zwemmen. Dit protocol is te vinden op www.water-vrij.nl. 

---

Bekijk hier de situatie in en om het zwembad.

Plattegrond


1. Betreed het gebouw via de zij-ingang (links) naar de omkleedruimte (voorheen wachtruimte). 
2a. Kies een stoel waar er omgekleed en gewacht kan worden tot de zwemles begint.
     De kinderen worden opgehaald door de lesgever.De ouder/ verzorger verlaat het gebouw.
2b. De wachtruimte is zolang de ouders buiten moeten wachten omkleedruimte.
3. We maken er een gezellige zwemles van!
4. Na de zwemles worden de kinderen naar de kleedkamer begeleid.  Daar kleden ze zich zelfstandig aan of worden geholpen door 1 ouder/verzorger.
    Let op: douchen voor en na de zwemles is niet toegestaan.
5. Verlaat het gebouw via de voormalige hoofdingang.

Bekijk een filmpje van de looproute hier. De wachtruimte is tijdelijk omkleedplek. OUDERS WACHTEN BUITEN. https://youtu.be/z36Ayqs0zUM