Zwemschool Vogel

Jan van Gentstraat 115, Badhoevedorp

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ZWEMSCHOOL VOGEL BV

Algemene Voorwaarden Zwemschool Vogel BV

In de Algemene Voorwaarden wordt onder Zwemschool Vogel BV verstaan: de onderneming met KvK 69124515- die wordt gedreven door C.S. Brugman.  Deze Algemene Voorwaarden zijn met ingang van 1 Juli 2018 van toepassing op alle door Zwemschool Vogel BV aangeboden diensten en maken deel uit van de overeenkomst die u aangaat met de inschrijving bij Zwemschool Vogel BV. Afwijkingen van algemene voorwaarden dienen schriftelijk met Zwemschool Vogel BV te worden overeengekomen. Onder cursist wordt verstaan: de persoon die daadwerkelijk het zwemonderwijs volgt. Onder formele cursist wordt verstaan: die persoon die de cursist aanmeld voor het zwemonderwijs, (ouders / verzorgers)

 • Lessen worden gegeven op de locatie zwemschool Vogel BV , Jan van gentstraat 115, 1171 GK Badhoevedorp. Om gemotiveerde redenen kan het zijn dat (bepaalde) lessen, eenmalig of structureel op een andere locatie zullen plaats vinden. 
 • Het zwemonderwijs vindt plaats op een afgesproken tijdstip ingeboekt in de online agenda te vinden op de website.
 • Tot 48 uur voor de les kunt U wijzigingen aanbrengen en eventueel lessen annuleren.
  De (gemiste) zwemles, om welke reden dan ook, inhalen is niet mogelijk. U krijgt het betaalde lesgeld niet terug.
 • Als de cursist niet kan komen lessen wordt de zwemschool hiervan op de hoogte gebracht voor aanvang van de les, zodat dit op de absentielijst kan worden genoteerd.
 • De zwemles zal 30 minuten duren en zal plaats vinden op het afgesproken tijdstip.
 • De formele cursist kan lessen inboeken via de online agenda op de website en wijzigen binnen de gestelde 48 uur voorafgaand van de les.
 • Per email kan er contact gezocht worden met leidinggevenden Het emailadres is: info@zwemschoolvogel.nl. Telefonisch is de zwemschool bereikbaar op Maandag tussen 13.00 en 14.30 uur. Per mail zijn wij dagelijks bereikbaar en U krijgt z.s.m. antwoord. 
 • De formele cursist houdt zich aan huisregels* van de zwemschool.
 • U mag bij de zwemlessen in het zwembad aanwezig zijn, maar niet luid converseren en/of telefoneren.
 • De formele cursist mag zich niet direct met de zwemles bemoeien, wanneer er vragen of opmerkingen zijn hoort de lesgever dit na de zwemles van de formele cursist of u kunt per mail vragen stellen.
 • Er worden geen discussies gevoerd in de zwemzaal over de les in bij zijn van de kinderen. 
 • Klachten kunnen worden ingediend per mail, deze zullen met uiterste zorg worden behandeld volgens ons klachtenprotocol. Bij ernstige klachten: Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF is beschikbaar voor de zwembadbranche. Het telefoonnummer van het Vertrouwenspunt Sport is: 0900 202 5590 en kost € 0,10 per minuut. De hulplijn met deskundige hulpverleners is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid.
 • De zwemschool is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van uw eigendommen.
 • Inschrijfgeld wordt niet  teruggestort/teruggegeven.
 • Diploma zwemmen zal eens in  de 2 weken plaats vinden, de afzwemdata zijn te vinden op de website.
 • Cursisten worden opgeleid Nationaal Platform Zwembaden ABC- zwemopleidingsprogramma.
 • Eisen die bepaald zijn voor de verschillende diploma's, kunt U nalezen op de website www.allesoverzwemles.nl en op de website.
 • De eindbeslissing of een cursist mag proefzwemmen en afzwemmen  en / of geslaagd is wordt uitsluitend door Zwemschool Vogel BV , of een door haar gemachtigde genomen.
 • Inschrijven voor proef en afzwemmen vindt plaats door de formele cursist, na activering op de site door Zwemschool vogel BV. Tijdstippen voor de activiteiten worden door zwemschool Vogel BV bepaald. 
 • De prijzen voor het onderwijs zullen worden berekend aan de hand van de prijslijst van Zwemschool Vogel BV en worden bij inschrijving van de les voldaan na bevestiging. U ontvangt een mail dat de les ingeboekt staat.
 • Prijzen voor het onderwijs worden periodiek aangepast.  De prijzen voor het onderwijs zijn terug te vinden op de website. Indien er een verandering in de kosten voor het onderwijs zal plaats vinden wordt dit ruim van te voren bekend gemaakt aan U middels een nieuwbericht op de website. 
 • U kunt vooruit lessen inplannen op gewenste tijdstippen.
 • Uitschrijving kunt u schriftelijk of per mail aan Zwemschool Vogel BV laten weten.  Zwemschool Vogel BV zal dit dan voor U doen. U krijgt het inschrijfgeld niet terug.
 • De formele cursist geeft  Zwemschool Vogel BV bij inschrijving  toestemming voor electronische opslag van persoonsgegevens die in de loop van de overeenkomst worden verzameld.
 • De persoonsgegevens worden alleen gebruikt ten behoefte van de cusist en de opleiding die deze volgt t/m het behalen van het diploma. Gegevens worden gewist wanneer er uitschrijving heeft plaats gevonden.
 • Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld door Zwemschool Vogel BV.
 • Verantwoordelijk voor de gegevensopslag is : C.S. Brugman
 • Volledige privacy policy kunt u lezen op de website, dm.v. zoeken naar privacy policy. 
 • Met aanvinken van deze algemene voorwaarden gaat u akkoort met deze algemene voorwaarden. U kunt zich niet inschrijven bij Zwemschool Vogel BV zonder de algemene voorwaarden te accepteren.
 • Met het aanvinken van de Privacy policy geeft u toestemming aan Zwemschool Vogel BV de persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens van u en uw kind(eren) te gebruiken zoals beschreven in de privacy policy. U kunt zich niet inschrijven bij Zwemschool Vogel BV zonder de privacy policy aan te vinken voor akkoord. 
 • Zwemschool Vogel BV draagt er zorg voor om met de persoonsgegevens van U en de persoonsgegevens van uw kinderen correct om te gaan zoals beschreven in de privacy policy.
 • In de inschrijving is er de mogelijkheid om een foto van uw kind toe te voegen. Dit is niet verplicht. Het is meer een hulpmiddel voor de zwemonderwijzers om een gezicht bij de naam te hebben in bespreking ter bevordering van de zwemles van het kind, zodat hierin geen vergissingen gemaakt worden.
 • Wanneer  U afziet van een zwemles door weersomstandigheden, bijvoorbeeld: sneeuwval, hagel, regenval, gladheid of anders, zijn de gemaakte kosten voor uw rekening, mits u zich 48 uur voorafgaand van de les heeft afgemeld via de website. Zwemschool Vogel BV blijft open op alle ingeplande dagen en zal de lessen verzorgen. 
 • Tijdens de les kan het voorkomen dat er onweer gaande is. Het pand is beveiligd tegen bliksem inslag. De lesgevers mogen wel besluiten om bij erge onweer het water te verlaten met de kinderen. Op de kant wordt het onweer afgewacht tot het minder erg is en zal de les hervat worden. Hierdoor kan het zijn dat de tijd waarvoor u zwemles hebt ingeboekt niet volledig benut wordt. De zwemonderwijzer zal u en de kinderen uitleggen waarom wij het water verlaten bij onweer. Er wordt voor deze omstandigheden geen geld terug betaald aan U. 

*Huisregels:

 • Parkeren op de parkeerplaats achter of voor de zwemschool Jan van Gentstraat 115 op de grote parkeerterreinen
 • De formele cursist mag zich niet direct met de zwemles bemoeien.
 • Kinderen mogen niet zonder begeleiding in de zwemschool.
 • Heb respect voor andermans spullen.
 • Bij het betreden van de zwembadruimte altijd blauwe hoesjes om de schoenen doen.
 • Eigen spullen zoals kranten / koffiebekers en dergelijke zelf opruimen.
 • Broertjes of zusjes of vriendjes mogen niet zwemmen/meespelen.
 • Probeer zo min mogelijk “de hele familie” mee te nemen naar de zwemles, dit om de orde en rust tijdens de zwemles te handhaven.