Zwemschool Vogel

Jan van Gentstraat 115, Badhoevedorp

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ZWEMSCHOOL VOGEL BV

Algemene Voorwaarden Zwemschool Vogel BV

In de Algemene Voorwaarden wordt onder Zwemschool Vogel BV verstaan: de onderneming met KvK 69124515- die wordt gedreven door C.S. Brugman. Deze Algemene Voorwaarden zijn met ingang van 1 Juli 2018 van toepassing op alle door Zwemschool Vogel BV aangeboden diensten en maken deel uit van de overeenkomst die u aangaat met de inschrijving bij Zwemschool Vogel BV. Afwijkingen van algemene voorwaarden dienen schriftelijk met Zwemschool Vogel BV te worden overeengekomen. Onder cursist wordt verstaan: de persoon die daadwerkelijk het zwemonderwijs volgt. Onder formele cursist wordt verstaan: die persoon die de cursist aanmeldt voor het zwemonderwijs (ouders / verzorgers).

 • Lessen worden gegeven op de locatie zwemschool Vogel BV, Jan van gentstraat 115, 1171 GK Badhoevedorp. Om gemotiveerde redenen kan het zijn dat (bepaalde) lessen, eenmalig of structureel op een andere locatie zullen plaats vinden. 
 • Het zwemonderwijs vindt plaats op een afgesproken tijdstip dat wordt ingeboekt in de online agenda. Deze is te vinden op de website.
 • Tot 48 uur voor de les kunt u wijzigingen aanbrengen en eventueel lessen annuleren.
 • Het is niet mogelijk om (gemiste) zwemlessen, in te halen. U krijgt het betaalde lesgeld niet terug.
 • Als de cursist niet kan komen, wordt de zwemschool hiervan op de hoogte gebracht voor aanvang van de les, zodat dit kan worden genoteerd.
 • De zwemles duurt 30/60 minuten en vindt plaats op het afgesproken tijdstip.
 • De formele cursist kan lessen inboeken via de online agenda op de website en hierin wijzigen aanbrengen binnen de gestelde 48 uur voorafgaand van de les.
 • Per email kan contact gezocht worden met leidinggevenden. Het emailadres is: info@zwemschoolvogel.nl. Wij streven ernaar de mail binnen 48 uur te beantwoorden. Telefonisch is de zwemschool bereikbaar op Maandag tussen 13.00 en 14.30 uur. 
 • De formele cursist houdt zich aan huisregels* van de zwemschool.
 • U mag bij de zwemlessen in het zwembad aanwezig zijn, maar niet luid converseren, telefoneren en/of foto's of filmpjes maken.
 • De formele cursist mag zich niet direct met de zwemles bemoeien, wanneer er vragen of opmerkingen zijn kan dit na de zwemles aan de lesgever worden doorgegeven. Ook kunt u uw vragen per mail stellen. 
 • Er worden geen discussies gevoerd in de zwemzaal over de les in bijzijn van de kinderen. 
 • Klachten kunnen worden ingediend per mail, deze zullen met uiterste zorg worden behandeld volgens ons klachtenprotocol. Bij ernstige klachten: Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF is beschikbaar voor de zwembadbranche. Het telefoonnummer van het Vertrouwenspunt Sport is: 0900 202 5590 en kost € 0,10 per minuut. De hulplijn met deskundige hulpverleners is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid.
 • De zwemschool is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen.
 • (Tussentijdse) Uitschrijving wordt uitsluitend verwerkt na een schriftelijk verzoek (of per mail). Na uitschrijving, wordt het inschrijfgeld niet gerestitutioneerd en eventueel lestegoed wordt uitsluitend onder aftrek van € 10,00 administratie- en verwerkingskosten gerestitutioneerd.
 • Lestegoed aan het einde van het zwemABC (dus na het behalen van het C-diploma) kan worden gebruikt voor het inboeken van APK-lessen en/of onder aftrek van € 10,00 administratie- en verwerkingskosten worden gerestitutioneerd.
 • Inactieve account (tenminste 1 jaar niet ingelogd om les in te boeken) kunnen worden verwijderd.
 • Lestegoed op inactieve accounts komt te vervallen en wordt niet gerestitutioneerd. 
 • Lestegoed ouder dan 1 jaar wordt niet gerestitutioneerd, wel is het mogelijk om voor dit tegoed zwemlessen in te boeken.
 • Diplomazwemmen (afzwemmen) vindt gemiddeld eens in de 2-3 weken plaats, de afzwemdata zijn te vinden op de website.
 • Cursisten worden opgeleid volgens de eisen van het Nationaal Platform Zwembaden ABC- zwemopleidingsprogramma.
 • Eisen die bepaald zijn voor de verschillende diploma's, kunt U nalezen op de website www.allesoverzwemles.nl.
 • De (eind)beslissing of een cursist mag proef- en/of afzwemmen wordt uitsluitend door Zwemschool Vogel BV, of een door haar aangestelde gemachtigde genomen.
 • De (eind)beslissing of een cursist voldoet aan de gestelde eisen voor het diploma wordt uitsluitend door Zwemschool Vogel BV, of een door haar aangestelde gemachtigde genomen.
 • Inschrijven voor proef- en afzwemmen vinden, na activering door Zwemschool Vogel, plaats door de formele cursist op de website van Zwemschool vogel BV. Tijdstippen voor deze (en andere voorkomende) activiteiten worden door zwemschool Vogel BV bepaald. 
 • De prijzen voor het zwemonderwijs zullen worden berekend aan de hand van de prijslijst van Zwemschool Vogel BV en worden bij inschrijving van de les voldaan na bevestiging. U ontvangt een mail dat de les ingeboekt staat.
 • Prijzen voor het zwemonderwijs worden periodiek aangepast. De prijzen voor het zwemonderwijs zijn terug te vinden op de website. Prijswijzigingen worden, middels nieuwsbrieven op de website, ruim van te voren bekend gemaakt aan betrokkenen.
 • U kunt vooruit lessen inplannen op door u gewenste tijdstippen.
 • De formele cursist geeft Zwemschool Vogel BV bij inschrijving toestemming voor elektronische opslag van persoonsgegevens die in de loop van de overeenkomst worden verzameld.
 • De persoonsgegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van de cursist en de zwemopleiding die hij/zij volg. Gegevens worden, na uitschrijving, permanent gewist.  
 • Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld door Zwemschool Vogel BV, Verantwoordelijk voor de gegevensopslag is: C.S. Brugman
 • Ons volledige privacy beleid kunt u lezen op de website,.
 • Met aanvinken van deze algemene voorwaarden gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. U kunt zich niet inschrijven bij Zwemschool Vogel BV zonder de algemene voorwaarden te accepteren.
 • Met het aanvinken van de Privacy policy geeft u toestemming aan Zwemschool Vogel BV de persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens van u en uw kind(eren) te gebruiken zoals beschreven in het privacy beleid. U kunt zich niet inschrijven bij Zwemschool Vogel BV zonder de privacy policy aan te vinken voor akkoord. 
 • Zwemschool Vogel BV draagt er zorg voor om correct met de persoonsgegevens van u en uw kind(eren) om te gaan. Een en ander is beschreven in de privacy policy.
 • Bij de inschrijving bestaat de mogelijkheid om een foto van uw kind toe te voegen. Dit is niet verplicht. Wij gebruiken dit uitsluitend als hulpmiddel voor de zwemonderwijzers bij het bespreken van de bevordering van de zwemles van het kind.
 • Wanneer u wegens weersomstandigheden (sneeuwval, hagel, regenval, gladheid e.d.) zelf besluit om af te zien van de door u ingeplande zwemles, dan zijn de kosten voor uw rekening, mits de annulering 48 uur voorafgaand van de les is doorgegeven via de website. 
 • Tijdens de les kan het voorkomen dat er onweer gaande is. Het pand is beveiligd tegen blikseminslag. De lesgevers mogen wel besluiten om bij erge onweer het water te verlaten met de kinderen. Op de kant wordt het onweer afgewacht tot het minder erg is en daarna zal de les hervat worden. Hierdoor kan het zijn dat de tijd waarvoor u zwemles hebt ingeboekt niet volledig benut wordt. De zwemonderwijzer zal u en de kinderen uitleggen waarom wij het water verlaten bij onweer. Er wordt voor deze omstandigheden geen geld gerestitutioneerd. 

*Huisregels:

 • Parkeren op de parkeerplaats achter of voor de zwemschool Jan van Gentstraat 115 op de grote parkeerterreinen
 • De formele cursist mag zich niet direct met de zwemles bemoeien.
 • Kinderen mogen niet zonder begeleiding in de zwemschool.
 • Heb respect voor andermans spullen.
 • Bij het betreden van de zwembadruimte altijd blauwe hoesjes om de schoenen doen.
 • Eigen spullen zoals kranten/koffiebekers en dergelijke zelf opruimen.
 • Broertjes of zusjes of vriendjes mogen niet zwemmen/meespelen.
 • Probeer zo min mogelijk “de hele familie” mee te nemen naar de zwemles, dit om de orde en rust tijdens de zwemles te handhaven.